YOGA DJ SESSIONS

I samarbete med

& YOGA RADIO SESSIONS

foto: Izabella englund

www.izabellaenglund.com

The Summer Edition 2018

TRE DATUM PÅ TRÄDGÅRDEN:

Lördag 2 juni 15:00-16:00

Lördag 30 juni 15:00–16:00

Lördag 11 augusti 15:00–16:00

 

NORBERGFESTIVAL 26-28 juli