Lördagar på Trädgården/Under Bron: 2 juni 15:00 30 juni 15:00 11 augusti 15:00 Norbergfestival 26-28 juli norbergfestival.com Downtown Camper Brunkebergstorg Söndagar 15:00

All info på vår
Facebook-kanal:

 

https://www.facebook.com/yogadjsessions/